Muudatused tunniplaanis 


Põhitunniplaan  alates 02.04.2018

...........................................................................................

Alates 9. juulist – 21. augustini 2018 info tel 5098964. 

Teateid saab jätta: lohurtiina@gmail.com

Kooli uus meiliaadress on  Imavere.Pohikool(ät)jarva.ee
........................................................................................... 

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest.
Järva Vallavalitsus otsustas jätta KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu Imavere Põhikooli direktori kohusetäitja ja Tiina Lohuri vahel 05.10.2000 sõlmitud töölepingu nr 32 lõpetamisel.
...................................................................................................................................