Muudatused tunniplaanis  19.veebr


Põhitunniplaan alates 4. veebr 2019. a


Menüü 18.-22.02

Avatud tunnid toimuvad Imavere Põhikoolis 12. märtsil. Palume külastada!

............................................................................
Reedel, 22. veebruaril on koolipäev lühem kui tavaliselt. Toivo Vaks väljub võimla juurest kell 13.30 viies koju kõik bussilapsed nii Käsukonna, Kabala kui Kiigevere suunal. Ka lõunase liinibussiga on võimalus koju saada (Taadikvere lapsed). Toredat Eesti Vabariigi sünnipäeva ja head vaheaega!
.................
"Tööle kaasa" projekti raames külastavad 1.-3.kl( osa 4.kl) 19.02 STORA ENSO ettevõtet. Kell 9.30.
....................................

Projekt „TÖÖLE KAASA“ LAPSEVANEMALE: Kuna selgus, et töö eripärast tingituna ei ole paljudel vanematel last tööle kaasa võtta võimalik, siis on IM klubi teinud erilise pakkumise. Võtke ise nendega ühendust ning leppige võimalustes

kokku. Täpsem info e- kooli vestlustes.

...................

2. trimestri hinded pannakse välja 6. märtsiks. Koolivaheaeg toimub 25. veebruarist kuni 3. märtsini.

..................
9. klassi noored!!!

Paide Gümnaasiumi õppimisvõimalustest. 

1) Avatud uste päev 20.veebruaril; 

2) Infokoosolek 9.klassi lastevanematele 18.02 ( kell 18-20) 

3) Gümnasistivarju nädal 11.-15.03 

Ole aktiivne! :) 

.......................

Tööle Kaasa

18.-22. veebruaril 2019 avavad taas Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate tööga ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.( Info kooli FB) Vt lähemalt järgmisest kirjast 
Kooli kiri lapsevanemale
.....................