Imavere kool 1920- 1940


Õpilaste arv,õpetajad  

Koolielust      

Tähtsamad sündmused

Imavere kool -
esialgu4- klassiline,
siis 6-klassiline.

Õpetajaid kolm, elasid koolimajas.

1936. aastal oli koolis 160-170 õpilast, viis õpetajat.

1926 – 1938 oli koolijuhatajaks Otto Lindeberg.

1938.aastast Georg Roovik.

*  Kodutütred ja noorkotkad.
* Õpilastel koolivorm.
* Ümbruskonna elu koondus kooli ümber, õpetajad juhendasid ka täiskasvanute isetegevust.
* Pikemat aega töötasid koolis õpetajatena A.Külm, M. Koovit, K. Parts.
* Puuküte, elektrit  polnud, laes petrooleumilambid.
* Koolipäev algas sellega, et helistati kella. Seejärel läksid kõik saali rivisse. Õpetaja või koolijuhataja võttis sõna, lauldi üks laul ja mindi klassidesse.
* Koolil internaat ( 4 tuba tüdrukutele, 2 poistele ). Vabal ajal mängiti laptuud, tagumist paari jt mänge.
* Õpilased võtsid lõunaeine kodust kaasa.

* 1931.aastal külastas kooli EV president Konstantin Päts, vestles õpilastega.

* 1933. aastal sai kool lipu.

* Jüriöö ülestõusu aastapäeva tähistati tõrvikutega rongkäiguga.