Imavere kool 1940- 1960

Kooli nimetus, õpilaste arv, õpetajad

Peale sõda oli koolis 196 õpilast.
1944/45 õa-l sai kool nimeks Imavere Mittetäielik Keskkool.
Kool kuulus Viljandi maakonna alla.
1950/51 õa-l oli liitklassis 49 õpilast, kes ei mahtunud enam ühte klassiruumi. Tehti avaldus uue klassikomplekti avamiseks.
Koolil oli ka raamatukogu.

Koolielust

* Okupatsiooni ajal õpiti saksa keelt, pärast sõda vene keelt. Üles olid pandud Lenini-Stalini pildid.
* Õpetajad andsid igaüks mitut erinevat ainet, näiteks inglise keelt, joonistamist, matemaatikat.
* Koolis tegutses ALMAVÜ ( 33 liiget ). Õpiti, kuidas käituda ohu korral, korraldati õppehäireid.
* Koolis moodustati pioneeriorganisatsioon.
* Üleannetuste eest pandi nurka.

Tähtsamad sündmused

* 1952.aastal osales Imavere Põhikoolist pioneerimalevate korrespondents-võistlustel 45 pioneeri.
* Mais 1952 toimus koolis olümpiaad: koorilaulud, rahvatants, massvõimlemine, kergejõustik, deklamatsioonid, näidend.