Imavere kool 1940- 1960


Kooli nimetus,
õpilaste arv, õpetajad
Koolielust
Tähtsamad sündmused
Peale sõda oli koolis 196 õpilast.

1944/45 õa-l sai kool nimeks Imavere Mittetäielik Keskkool.

Kool kuulus Viljandi maakonna alla.

1950/51 õa-l oli liitklassis 49 õpilast, kes ei mahtunud enam ühte klassiruumi. Tehti avaldus uue klassikomplekti avamiseks.

Koolil oli ka raamatukogu.

* Okupatsiooni ajal õpiti saksa keelt, pärast sõda vene keelt. Üles olid pandud Lenini-Stalini pildid.

* Õpetajad andsid igaüks mitut erinevat ainet, näiteks inglise keelt, joonistamist, matemaatikat.

* Koolis tegutses ALMAVÜ ( 33 liiget ). Õpiti, kuidas käituda  ohu korral, korraldati õppehäireid.
* Koolis moodustati pioneeriorganisatsioon.

* Üleannetuste eest pandi nurka.

* 1952.aastal osales Imavere Põhikoolist pioneerimalevate korrespondents-võistlustel 45 pioneeri.

* Mais  1952 toimus koolis olümpiaad: koorilaulud, rahvatants, massvõimlemine, kergejõustik, deklamatsioonid, näidend.