Imavere kool 1960- 1970

Kooli nimetus, õpetajad, õpilaste arv

1960. aastate algul Imavere 7-klassiline Kool.
1962/63 õa –st Imavere 8-klassiline Kool, kuulus Paide rajooni alla 103-113 õpilast, algklassides liitklassid.
Elektrivalgust saadi veel 60.aastate algul traktorimootori abil, alates 1963.aastast oli riiklik elekter.
1961. aastal saadi pioneerituba.
1963.aastal valmis kooli pealeehitus.
Kool sai teise korruse ning seoses sellega ruumid ka füüsika-keemia kabinetile ning raamatukogule.

Koolielust

* Rühmadevahelised satiiri-ja kõnevõistlused,
kohtumised sõjaveteranidega, kolhoosi-sovhoosi spetsialistidega.
* Pioneerimaleva telklaager Võrtsjärve ääres.
* Suur sõjamäng.
* Ülekoolilised tunnikontrollide päevad.
* Kooliraadio kuulamine.
* Koolile muretseti juurde spordivarustust: rööbaspuud, võimlemispink, kits, hobune, võimlemismatid.
* Tegutses internaat.
( ruumidena kasutati kooli ruume, õppimisklassidena kooliklasse )

Tähtsamad sündmused

* Liiklusring saavutas esikoha rajoonis.
* Satiirilehtede võistlusel rajoonis II koht.
* Harald ja Udo Valter võtsid osa Lasteekraani lauluvõistlusest.