Imavere kool 1970- 1980

Kooli nimetus, õpetajad, õpilaste arv

Imavere 8- klassiline Kool
Koolis 90 -96 õpilast.
1978. aastal andis endine õpetaja M. Koovit kooli kokkutulekul üle kooli lipu, mille ta oli sõja ajal alles hoidnud.

Koolielust

* Õpilased tegid ühiskondlikku kasulikku tööd: vanemate klasside õpilased tõid ahjudele puid, nooremad täitsid kergemaid ülesandeid, suviti töötasid õpilased kooliaias, kogusid ravimtaimi, hooldati Puiatu vennaskalmistut.
* Korraldati hoogtööpäevakuid: laoti puid riitadesse, kevadel riisuti kooli parki, käidi kolhoosi abistamas kartulivõtmisel . Kolhoos abistas vajadusel šefluskorras kooli ja andis ekskursioonideks tasuta transpordi.
* Viidi läbi klassidevaheline liiklusviktoriin ja vigursõiduvõistlused, ülekooliline ajalooringi õhtu, kirjandushommikud, lindudepäev, tervisepäev, tantsukursused. 
* Klassiõhtud olid sageli vabas looduses: kas matkati metsa või viibiti kooli ümbruses, korraldati maastikumänge.
* Seati sisse rinnamärk õppetöö     eesrindlastele, Parimad õpilased said kuus ühe vaba päeva.
* Toimusid regulaarsed salga-, rühma- ja malevakoondused.
* Korda pidas 4- liikmeline korrapidajate   brigaad korrapidaja õpetaja juhendamisel.
* 1978/79 õa-l loodi õpilaskomitee, ÕOV eelkäija.
* Taidlusringidest tegutsesid aktiivsemalt rahvatants, puhkpilliorkester, lauluansamblid, aga ka duetid, rütmiansambel, mudilas- ja poistekoor, teistest ringidest ajaloo-, raamatusõprade, liiklusring, fotoring,loodussõprade ring, algklassides “Nuputa”.
* Sporditegevuse osas olid populaarsed talispordinädalad, sügisesed ja kevadised spordipäevad, jooksukross, aga ka lauatennisevõistlused.
* 1975. aastast loodi õpilaste töö- ja puhkelaager. Rühma kuulus 20-25 õpilast. Töötati lõunani. Pärast seda toimus vaba aja sisustamine ühistegevusega.

Tähtsamad sündmused

* 7.-8. klassi segarühm ja kooli puhkpilliorkester
võtsid osa vabariiklikust koolinoorte laulu-ja tantsupeost.
* Osaleti edukalt rajooni õpilastööde näitusel.
* Kooli agitbrigaad sai Paides esikoha.
* Traditsioonilised olid nn nelja kooli kohtumised: Imavere, Villevere, Karinu, Sargvere, aga ka aabitsapäev, tutipäev, eesrindlaste ekskursioonid, samuti raamatusõprade ekskursioonid kirjanduslikesse paikadesse.
* 1976.aastal viibisid õpilased
  nädalases ujumislaagris.