Imavere kool 1970- 1980


Kooli nimetus, õpetajad, õpilaste arv
Koolielust
Tähtsamad sündmused
Imavere 8- klassiline Kool
Koolis 90 -96 õpilast.

1978. aastal andis endine õpetaja M. Koovit kooli kokkutulekul üle kooli lipu, mille ta oli sõja ajal alles hoidnud..

* Õpilased tegid ühiskondlikku kasulikku tööd: vanemate klasside õpilased tõid ahjudele puid, nooremad täitsid kergemaid ülesandeid, suviti töötasid õpilased kooliaias, kogusid ravimtaimi, hooldati Puiatu vennaskalmistut.
* Korraldati hoogtööpäevakuid:  laoti puid riitadesse, kevadel riisuti kooli parki, käidi kolhoosi abistamas kartulivõtmisel . Kolhoos abistas vajadusel šefluskorras kooli ja andis ekskursioonideks tasuta transpordi.
* Viidi läbi  klassidevaheline liiklusviktoriin ja vigursõiduvõistlused,  ülekooliline ajalooringi õhtu, kirjandushommikud, lindudepäev, tervisepäev, tantsukursused.
* Klassiõhtud olid sageli vabas looduses: kas matkati metsa või viibiti kooli ümbruses, korraldati maastikumänge.
* Seati sisse rinnamärk õppetöö     eesrindlastele,  Parimad õpilased said kuus ühe vaba päeva.
* Toimusid regulaarsed salga-, rühma- ja  malevakoondused.
* Korda pidas 4- liikmeline korrapidajate   brigaad korrapidaja õpetaja juhendamisel.
* 1978/79 õa-l loodi  õpilaskomitee, ÕOV eelkäija.
* Taidlusringidest tegutsesid aktiivsemalt rahvatants, puhkpilliorkester, lauluansamblid, aga ka duetid, rütmiansambel, mudilas- ja poistekoor, teistest ringidest ajaloo-, raamatusõprade, liiklusring, fotoring,loodussõprade ring, algklassides “Nuputa”.
* Sporditegevuse osas olid populaarsed talispordinädalad, sügisesed ja kevadised spordipäevad, jooksukross, aga ka lauatennisevõistlused.
* 1975. aastast loodi õpilaste töö- ja puhkelaager. Rühma kuulus 20-25 õpilast. Töötati lõunani. Pärast seda toimus vaba aja sisustamine ühistegevusega.

*  7.-8. klassi segarühm ja kooli  puhkpilliorkester
võtsid osa  vabariiklikust koolinoorte laulu-ja tantsupeost.
* Osaleti edukalt rajooni õpilastööde näitusel.
* Kooli agitbrigaad sai Paides esikoha.
* Traditsioonilised olid  nn nelja kooli kohtumised:  Imavere, Villevere, Karinu, Sargvere, aga ka aabitsapäev, tutipäev, eesrindlaste ekskursioonid, samuti raamatusõprade ekskursioonid kirjanduslikesse paikadesse.

* 1976.aastal viibisid õpilased
   nädalases ujumislaagris.