Imavere kool 1980- 1990

Kooli nimetus, õpilaste arv, õpetajad

Imavere 8- klassiline Kool
1980. aastatatel õpilaste arv kõikuv: esialgu 70 õpilast, seejärel 68 ja isegi 60, kümnendi lõpul taas õpilaste arvu tõus.
1989.aastast Imavere
9-klassiline Kool ja nimetati kohe ka Imavere Põhikooliks.
Õpilaste arv 104.
Juurdeehitusega seoses sai võimalikuks uute kabinettide
sisustamine: emakeel ja kirjandus, ajalugu, keemia-bioloogia, muusika.

Koolielust

*Pioneeriorganisatsiooni aastapäeval lõkkeõhtu
* Temaatiline õpilaskonverents
* Kohtumine Paide sõjaveteranide ansambliga
* Kohtumised kirjanike ja kunstnikega
* Kohtumised naaberkoolide pioneeridega (Adavere ja Koigi)
* Raamatuball
* Viidi läbi tervisevahetunde, kus võimeldi ühiselt.

Tähtsamad sündmused

* Pioneeride koondrühm saavutas rajoonis II koha.
* VII klassi õpilane Argo Ellermaa käis Artekis.