Imavere Põhikool aastatel 1994-2006

1994. a. kolis Imavere Põhikool Imavere mõisast küla keskusesse endisesse kolhoosi kontorisse. Algselt oli kasutada ainult kooli praegune nn. vana osa.
Septembris 1998 sai algklasside juurdeehitus valmis. 1998 aasta sügisel tuli Imavere kooli rekordarv lapsi: 24. Õpilaste arv oli aasta-aastalt kasvanud juba 149-ni. Kooli kasutuses olevad paljud ruumid ei vastanud aga enam nõuetele ning seetõttu alustati juurdeehituse planeerimisega.
2001 aasta detsembris alustas Paide MEK ehitamisega, mille lõpetas 01.septembriks 2002 OÜ Tafrix. Laienduse tulemusena said parandatud käsitöö, ajaloo, matemaatika õpetamise ning kooli logopeedi töökeskkonda.
24.märtsil 2003 valmisid kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vajalikud poiste ja tüdrukute riidehoiud ning dušširuumid. Juurdeehituse tegemine jätkus. Septembris 2003 valmis poiste puutöökoda: renoveeriti valgustus ja sisustati erinevate puidutöö seadmetega.
04.märtsil 2004 avati kooli söökla uue sisustuse köögiseadmetega. 25.augustil 2004 valmis kauaoodatud spordihoone.
2005 aasta suvel remonditi arvutiõpetuseklass. 2006 aasta teisest poolest rakendas kool infosüsteemi E-kool.
Muusikaõpetaja Krista Tiitmaa lõi kooli 177-ndaks aastapäevaks laulu, mille sõnad on kõigile kättesaadavad koduleheküljel.
Imavere Põhikool Imavere mõisas

Raivo Tamm
Imavere Põhikooli direktor