Projekti nimi: Ainetevahelist lõimingut toetavad tegevused Imavere Põhikoolis

Eesmärk: Imavere Põhikooli õpetajad on tutvunud parimate praktiliste näidetega lõimingu kohta.Õpetajad on sisemiselt motiveeritud enesearenguga tegelema. Õpetajad on valmis koostööd tegema teadmiste sidumisel ühtseks tervikuks.

Projektijuht: Tiina Lohur

Aeg: 21.08. 2017 – 15.03. 2018

Kavandatud tegevused:

Ettevalmistavad tegevused. Õpetajate koostööseminar (august 2017)

Tegevused tandemites/väikestes meeskondades. Töökoosolekud lõiminguga seoses 1xkuus.

Tallinna Avatud Kooli külastus, vanalinna ekskursioon, tagasisidekoosolek.

Õpetajate koostööseminar. Kohtumine Kiviõli koolijuhi Heidi Uustaluga, tema kogemustest õppimine.

Kokkuvõttev seminar. Jätkutegevuste planeerimine.


Külastasime õpetajate päeval Tallinna Avatud Kooli ja vanalinna Bastioni käike

5. oktoobril võtsid üheksanda klassi õpilased ohjad enda kätte ja meie õpetajatega sõitsime Tallinna, kus meid ees pikk ja tegus päev. Esmalt kohtumine Tallinna Avatud koolis. Mõte seda kooli külastada tuli kevadisel lõiminguteemalisel koolituspäeval Paides, kus kooli juhataja Helen Sabrak rääkis kaasakiskuvalt uuest koolist, lõimigust, projektõppest ja paljust muust. Avatud Kool asub Tallinnas Karjamaa Põhikooliga samas majas kolmandal korrusel. Sel sügisel avati kaks esimest ja üks teine klass. Õpilasi võetakse vastu kakskeelsetest peredest, ka õppetöö toimub erinevates keeltes (eesti, vene, inglise) projektõppena. Klassis on 30 õpilast ja sama klassi lastega tegeleb korraga mitu täiskasvanut, vanemad on kaasatud kooli tegemistesse. Õpilased töötavad klassis meeskondadena, ka mööbel on selleks puhuks eritellimusena valmistatud. Väga oluliseks peetakse laste sotsiaalset arengut ning emotsionaalsete oskuste õppimist. Lapsed kannavad roosades-sinistes toonides koolivormi (vest, kampsun, tutimüts). Õpetaja Kersti Noormägi: „Koolikülastusest jäi kõlama mõte - kõike õpetatavat ei pea surmtõsiselt võtma. Tsiteerides klassikat: “Lase vabaks!“ ja asjad sujuvad. Ole igapäevaelule lähemal ja lase lastel rohkem ise teha-avastada!“ Väljasõidul osalenud Imavere Põhikooli hoolekogu liige Pille Kotka arvab: „Avatud Kool pöörab suurt tähelepanu lõimingule. Lõimingut ehk seostamist eri õppeainete vahel saab teha ja peaks tegema pidevalt, et lapsel kujuneks terviklik maailmapilt. Seostada saab ka lihtsate näidetega ainetunnis. On ainult tervitatav, kui lõimingut kasutatakse teadlikult ja oskuslikult ning õpilastel on seejuures veel tore ka. Väga meeldisid Avatud Kooli meie-väärtused, teistsugune päevaplaan (sh mahukas huvitegevus), reguleerimata tunnipikkus, õuevahetund, kaks õpetajat klassis“. Külas käies tekib ikka mõtteid, mida kodus teisiti teha. Samuti saab mõne asja puhul kinnitust, et olemegi hästi teinud ja võime niiviisi jätkata. Päeva teise poole veetsime giidi juhatusel Tallinna vanalinnas. Õpetaja Margit Reinpõld: „Vanalinna ekskursioon meeldis väga. Klassiga läheks soojemal ajal Tallinna vanalinna. Vanemates klassides võiks lugeda I.Hargla raamatuid vanaaegse Tallinna kohta ja minna nendesse kohtadesse seiklema“. Õpetaja Kaja Kaju: „Ekskursioon meeldis, eriti giid Stina. Kindlasti kasutaksin klassijuhatajana giidi teenust. Olen päevaga igati rahul, oli hariv ja meeleolukas.“ Pille Kotka: „Tallinna vanalinn pakub rikkalikult võimalusi Eesti ajaloo ja kultuuriloo ning miks mitte ka kirjanduse või ühiskonnaõpetuse õpetamiseks. Ma arvan, et kõik Eesti lapsed peaksid mingil hetkel mingis vormis tutvuma meie toreda pealinnaga. Olen selle päeva eest koolile väga tänulik ja nähtu-kuulduga rahul. Sellised väljasõidud, kus meelelahutus on ühendatud tööalase õppimismomendiga, ühendavad ja tugevdavad kollektiivi. Alati on lohutav teada, et ka teistel on (sarnased) probleemid ning sageli on huvitav ja õpetlik kuulda, kuidas teised oma probleeme lahendavad. Tänan meeldiva ja huvitava õpetajate päeva eest ning soovin Imavere õpetajatele rõõmu ja õnnestumisi igal koolipäeval!“


Ülevaate koostas Tiina Lohur Õpetajate väljasõit toimus projekti „Ainetevahelist lõimingut toetavad tegevused Imavere põhikoolis“ raames