Imavere Valla Avatud Noortekeskus

Aadress: Kiigevere tee 5/2, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa

Noorsootöötaja Diana Simmer

Kiigevere tee 5/2, Imavere küla, Järva vald, 72401 Järvamaa

Mobiil: 5323 5410

E-post: Imavere.Noortekeskus@jarva.ee

Avatud

E-N 13.00-19.00

R 12.00-18.00

 

Ajalugu:

Imavere Valla Avatud Noortekeskus on loodud 22. jaanuar 2005. Varem asus noortekeskus lasteaiaga ühes majas, seejärel rahvamaja ruumides. Alates 30. augustist 2008 asub noortekeskus Imavere Rahvamaja keldrikorrusel. Imavere Valla Avatud Noortekeskuse tegevus toimub mobiilselt üle valla. Igakuiselt toimuvad üritused ka Käsukonna külamajas.

 

Imavere Valla Avatud Noortekeskuses on võimalik mängida piljardit, lauamänge, X-Boxi, vaadata filme, kuulata muusikat, osaleda keskuse poolt korraldatavatel üritustel ning organiseerida neid ise.

Käsukonna noortetoas on võimalik mängida piljardit, lauatennist, õhuhokit, kuulata muusikat. Koostöös Käsukonna raamatukoguga toimub igal pühapäeval laste meisterdamisring, mida juhendab Koidu Kull.

 

Traditsioonilised üritused Imavere Valla Avatud Noortekeskuses: tähtpäevade tähistamine, laua- ja põrandamängude turniir, kihelkondlik Öökool, arvutivõrgupeod, filmiõhtud, erinevad töötoad,õpilasmalev, rahvusvaheline vabatahtlike laager jpm.

 


NOORTEÜHENDUSED

 

Noorte kotkaste Imavere rühm

Loodud: 08 november 2013

Rühma pealik: Veiko Tamm Mobiil: +372 5843 2138

Liikmeid: 6

 

Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Noorte Kotkaste organisatsiooni noorliige võib olla 7–18-aastane Eesti kodanik. Noorte kotkaste tegevus lähtub oma rühma, maakondlike malevate ja vabariiklikust Kaitseliidu tegevuskavadest.

 

Missioon
Meie missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.

Rohkem infot: //www.nooredkotkad.ee/

 

Noorteühendus Eesti 4H

 

Imaveres tegutseb 4H klubi, mis kuuluvad noorteühenduse Eesti 4H Järvamaa piirkonna liikmeskonda. Klubi kannab nime: "INK"

4H klubid koondavad endas noori, kes käivad koos ja tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. Eesmärgiks on korraldada hariduslikke, arendavaid ja meelelahutuslikke tegevusi iseendale ja teistele. Lisaks osaletakse piirkondlikel ja üleriigilistel kursustel, konkurssidel, võistlustel, laagrites, väljasõitudel jpm.

Traditsioonilised sündmused Imavere klubides: klubiõhtud, koduste laste jõulupeo korraldamine, kohviku „Näksi Muru" korraldamine, väljasõidud uisutama ja teatrisse, tähtpäevade tähistamine jpm.

Rohkem infot noorteühenduse Eesti 4H kohta koguleheküljelt: http://www.eesti4h.ee/


4H klubi I.N.K (Imavere Noorteklubi)

Loodud aastal 2003

Klubi liikmed: Annabel Okas, Haldi Välimäe, Margit Kiik, Sigrid kiik, Maris Taul, Karl-Ilmar Loog, Marlen Kaik, Sirle Kiik, Eliise Voitka, Chrislyn Pung

Klubi president: Haldi Välimäe kontakt: haldi.valimae@hotmail.com

Klubi juhendaja: Maarja Okas

 

Noortevolikogu

 

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil. Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi). Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:  -rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu; - omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega; - saada heaks kodanikuks; - aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus; -tutvuda demokraatia põhimõtetega.

 

Imavere Noortevolikogu

Loodud 4. veebruar 2011. Kasvas välja Imavere Noorte Ümarlauast, mis loodi aastal 2006.

Noortevolikogu eesmärk on aidata kaasa kohaliku elu edendamisele, rääkida kaasa kohalike noorte elu puudutavates küsimustes, sisustada noorte vaba aega, esindada Imavere noori vallas, maakonnas ja riigis.

Traditsiooniks on saanud osalemine rahvusvahelises vabatahtlike laagris.

Noortevolikogu liikmed: Triin Tõnisson, Eveli Maksim, Maarja Okas, Glaid Happonen, Maris Kaik, Doris Pärnjõe, Haldi Välimäe, Marjette Siilak, Brigita Paimla, Margit Kattai

Noortevolikogu esimees:

Juhendaja: Maarja Okas       

 

Noortevaldkonna sündmustega saab end kursis hoida FB Imavere valla noored ja noortekeskus