Lapse toetamine karjääri planeerimisel.pdf

Rajaleidja aitab õpilasel planeerida karjääri ja avastada omaenese võimeid.