Imavere kool on liitunud „Kiusamisest vaba kool“

projektiga


Imavere Põhikooli kodukord:
                                                    http://imaverepk.ee/tookorraldus/kodukord 

Spordivõistluste tulemustega saab aasta läbi tutvuda siin

Hoolekogu mai protokolli ja tegevustega saab tutvuda siinTEATED 

Kooli siseruumides liigutakse sisejalatsites. Palume võtta kaasa vahetusjalanõud. See on meie kõigi tervise ja kooli heakorra huvides. Meile meeldib, kui maja on puhas. Kui kehalise kasvatuse tund toimub õues, siis kehalisest tulles jäetakse jalanõud võimla koridori riiuli juurde või garderoobi. Läbi koridoride palume välisjalanõudega mitte kõndida. Kui kehalise tund toimub võimlas, on vaja kaasa võtta saalijalanõud.


Kui õpilane puudub 1. tunnist ja jõuab kooli hiljem, siis tuleb õpilasel endal minna sööklasse ütlema, et temaga arvestataks laua katmisel.


Kuna koolibussid lähevad sedavõrd hilja, et pikapäevarühma õpetaja ja korrapidajaõpetaja on juba majast lahkunud, on järgmiselt kokku lepitud (muutmisel):

Esmaspäeval on kella 17ni majas õp Margit Reinpõld tel 55675440

Teisipäeval on kella 17ni majas õp Krista Tiitmaa, tel 56 26 77 62

Kolmapäeval on kella 17ni majas õp Raivo Tamm, tel 52 07 265                

Neljapäeval on kella 17ni majas õp Tiina Lohur, tel 50 989 64

Reedel on kella 15.30ni majas õp Innar Rohtsalu, tel 56 65 71 99

 

Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda. Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3) 10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.