Imavere Põhikooli kodukord:
                                              http://imaverepk.ee/tookorraldus/kodukord 

Spordivõistluste tulemustega saab aasta läbi tutvuda siin

Hoolekogu protokollide ja tegevustega saab tutvuda siin

TEATED 

Kooli siseruumides liigutakse sisejalatsites. Palume võtta kaasa vahetusjalanõud. See on meie kõigi tervise ja kooli heakorra huvides. Meile meeldib, kui maja on puhas. Kui kehalise kasvatuse tund toimub õues, siis kehalisest tulles jäetakse jalanõud võimla koridori riiuli juurde või garderoobi. Läbi koridoride palume välisjalanõudega mitte kõndida. Kui kehalise tund toimub võimlas, on vaja kaasa võtta saalijalanõud.


Kui õpilane puudub 1. tunnist ja jõuab kooli hiljem, siis tuleb õpilasel endal minna sööklasse ütlema, et temaga arvestataks laua katmisel.


Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest
Järva Vallavalitsus otsustas jätta KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu Imavere Põhikooli direktori kohusetäitja ja Tiina Lohuri vahel 05.10.2000 sõlmitud töölepingu nr 32 lõpetamisel.