Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda. Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3) 10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. 

Konsultatsioonide ajad 2018/19. õppeaastal 

aineõpetaja

aeg

ruum

Õp Gerly Lehtmets


Inglise keele klass

Õp Kaja Kaju 


Vene keele klass

Õp Siiri Tamm 


Käsitööklass

Õp Krista Tiitmaa 

Muusikaklass

Õp Ann Roots 


1. klass

Õp Margit Reinpõld 


3. klass

Õp Ingrid Asser 


Loodusainete klass

Õp Tanel Kipper 


Matemaatikaklass

Õp Signe Mitt 


2. klass

Õp Taiga Laur 

Kokkuleppel

Spordihoone

Õp Astra Tints 


Eesti keele klass

Õp Innar Rohtsalu 

Kokkuleppel

Tööõpetuse klass

   

 

Viimased uudised

13.09 Tuletõrjeolümpia