Ainekonsultatsioonide ajad on kirjas konsultatsiooniplaanis. Igal õpilasel on õigus saada konsultatsiooni aineõpetajalt. Mitterahuldavate õpitulemuste korral on võib aineõpetaja kohustada õpilast osalema ainekonsultatsioonides. Õpetaja kirjutab vastavasisulise teate õpilase e-kooli märkustesse ja õpilasel on sellisel juhul kohustus konsultatsioonitunnis osaleda. Alus: PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes (3) 10) pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. 

Konsultatsioonide ajad 2019/20. õppeaastal

Ajad on täpsustamisel!
 

aineõpetaja

aeg

ruum

Õp Gerly Lehtmets

K 6.,7. tund, 

kokkuleppel

Inglise keele klass

Õp Kaja Kaju 

T 7. tund, K 6. tund, kokkuleppel

Vene keele klass

Õp Siiri Tamm 

N 7., 8. tund, kokkuleppel

Käsitööklass

Õp Krista Tiitmaa 

T 7., 8. tund, kokkuleppel

Muusikaklass

Õp Ann Roots 

T 5., 6. tund, K ja N 6. tund, kokkuleppel

1. klass

Õp Margit Reinpõld 

T ja K 6. tund, kokkuleppel

3. klass

Õp Ingrid Asser 

T ja K 7. tund, kokkuleppel

Loodusainete klass

Õp Tanel Kipper 

K 7. tund

Matemaatikaklass

Õp Signe Mitt 

E 6., 7. tund

2. klass

Õp Taiga Laur 

R 8. tund, kokkuleppel

Spordihoone

Õp Aili Roosa

Kokkuleppel

Eesti keele klass

Õp Innar Rohtsalu 

Kokkuleppel

Tööõpetuse klass