E- kooli saab siseneda siin

Järva vald
Imavere lasteaed
Imavere rahvamaja
Imavere Piimandusmuuseum 

...................................................................................................................................

Kuigi perearst ei pea enam väljastama puudumistõendeid, soovitame õpilase tõsisema haigestumise korral siiski pöörduda perearstile konsultatsiooniks. Kui peale haigust on vaja vähendada kehalise kasvatuse tunnikoormust vms arvestada, siis palume vanemal selle puudumistõendile märkida.

...................................................................................................................................

Tarkvanem.ee

Juhendeid ja näpunäiteid lapse igapäevase kasvatusega toimetulekuks.

...................................................................................................................................

Volikogu võttis vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra https://www.riigiteataja.ee/akt/417102017030.

...................................................................................................................................

Rajaleidja ja PPA pöördumine lapsevanemate poole 

...................................................................................................................................

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht kirjutab, et alkoholireklaami piiramise idee lähtub eelkõige meie noorte tervise ja tuleviku huvidest. On tõestatud, et alkoholireklaamid suurendavad tarbimist ning selle mõju avaldub kogu elu vältel. Kui ühest küljest on reklaami mõju ajas suurenev, siis erinevaid eksperimentaaluuringuid näitavad, et reklaamil võib olla ka otsekohene mõju tarbimisele.

Alkoholipoliitika faktileht.pdf

...................................................................................................................................

VAHEAJAD 2018/2019 õa

 •      I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 •      II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 •      III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.
...................................................................................................................................

Edastame teavituskirja vanematele kui 16-aastastele õpilastele peretoetuste maksmise teemal.

Lugupidamisega Sotsiaalkindlustusamet

Vt täpsemalt siin

...................................................................................................................................

Lugupeetud lapsevanem/ noorsportlane,


Ootame OÜ Innomedica Spordimeditsiinikeskusesse kõiki noorsportlasi perioodilisele tervisekontrollile Eesti Haigekassa ennetusprojekti raames: "Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks."
* Sihtgrupp: 9-19 aastased noored, kelle treeningtundide kestus nädalas on 6 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.
* Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on kindlustatud noorsportlastele tasuta. Tasuda tuleb ainult visiiditasu 5.-

* Registreerimine telefonil: (+372) 6419510 või e-posti teel: sport@innomedica.ee
* Aadress: Sõjakooli tn. 10, Tere tennisekeskus, I korrus, Tallinn.

Registreerimiseks vajaminev info:
- nimi:
- vanus:
- spordiala:
- treeningtundide arv nädalas:
- spordiklubi:
- tel. number:
Täiendav informatsioon: http://innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll/
Projekti tutvustus: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/

Lugupidamisega,
Innomedica OÜ

...................................................................................................................................
Turvaliseks liiklemiseks
Maanteeameti kiri.pdf                                     
Maanteeameti kiri 2.pdf

...................................................................................................................................

Sotsiaalkindlustusametist edastati Soomest pärit materjal lapsevanemaks olemisest, mis on nüüd valminud kujundatuna eesti keeles.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/turvalise_lapsepolve_poole/

Palume tutvuda.

...................................................................................................................................

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes.pdf


          2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

 • Eesti keel – 1. juuni 2018. a; 
 • matemaatika – 8. juuni 2018.a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.  
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

                                               

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.


6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;

 • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;