E- kooli saab siseneda siin

Järva vald
Imavere lasteaed
Imavere rahvamaja
Imavere Piimandusmuuseum 

...................................................................................................................................

Kuigi perearst ei pea enam väljastama puudumistõendeid, soovitame õpilase tõsisema haigestumise korral siiski pöörduda perearstile konsultatsiooniks. Kui peale haigust on vaja vähendada kehalise kasvatuse tunnikoormust vms arvestada, siis palume vanemal selle puudumistõendile märkida.

...................................................................................................................................

Nüüd peaksid enamus e-koolis nägema vestlusi ja saama osaleda nendes. Kõigi vanemate ja laste andmed on olemas. Kui veel on küsimusi, saab ühendust võtta klassijuhatajaga või siis e- kooli vestluste kaudu.Kui veel siiski ei näe, tuleb luua lapsele ja endale (lapsevanemale) e- kooli konto. Trükite sisse e- kool, valite lingi loo konto, sisestate enda või lapse andmed, siis jätka (trükite parooli ja meiliaadressi) ja teile luuakse konto. Mobiilis tuleb teil uute vestluste kasutamiseks uuendada oma äpp.
...................................................................................................................................

VAHEAJAD 2018/2019 õa

 •      I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 •      II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 •      III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 •      IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
 •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.
...................................................................................................................................

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal:

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (suuline): 3.–5. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.
...................................................................................................................................

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus;
 • matemaatika;
 • valikeksam õpilase valikul.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • inglise keel;
 • saksa keel;
 • vene keel võõrkeelena;
 • prantsuse keel;
 • bioloogia;
 • keemia;
 • füüsika;
 • geograafia;
 • ajalugu;
 • ühiskonnaõpetus;
 • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

Kui õpilane on viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka tema õppekeel, siis on õpilasel õigus ise valida, kas ta sooritab eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami.

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.

Lõpueksamite valimine

...................................................................................................................................

2018/2019. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
 • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
 • matemaatikas: 21. mai 2019.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.
Allikas: Innove.ee

...................................................................................................................................

Tarkvanem.ee

Juhendeid ja näpunäiteid lapse igapäevase kasvatusega toimetulekuks.

...................................................................................................................................

Volikogu võttis vastu huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra https://www.riigiteataja.ee/akt/417102017030.

...................................................................................................................................

Rajaleidja ja PPA pöördumine lapsevanemate poole 

...................................................................................................................................

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht kirjutab, et alkoholireklaami piiramise idee lähtub eelkõige meie noorte tervise ja tuleviku huvidest. On tõestatud, et alkoholireklaamid suurendavad tarbimist ning selle mõju avaldub kogu elu vältel. Kui ühest küljest on reklaami mõju ajas suurenev, siis erinevaid eksperimentaaluuringuid näitavad, et reklaamil võib olla ka otsekohene mõju tarbimisele.

Alkoholipoliitika faktileht.pdf

...................................................................................................................................

Edastame teavituskirja vanematele kui 16-aastastele õpilastele peretoetuste maksmise teemal.

Lugupidamisega Sotsiaalkindlustusamet

Vt täpsemalt siin

...................................................................................................................................

Lugupeetud lapsevanem/ noorsportlane,


Ootame OÜ Innomedica Spordimeditsiinikeskusesse kõiki noorsportlasi perioodilisele tervisekontrollile Eesti Haigekassa ennetusprojekti raames: "Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks."
* Sihtgrupp: 9-19 aastased noored, kelle treeningtundide kestus nädalas on 6 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit). Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.
* Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on kindlustatud noorsportlastele tasuta. Tasuda tuleb ainult visiiditasu 5.-

* Registreerimine telefonil: (+372) 6419510 või e-posti teel: sport@innomedica.ee
* Aadress: Sõjakooli tn. 10, Tere tennisekeskus, I korrus, Tallinn.

Registreerimiseks vajaminev info:
- nimi:
- vanus:
- spordiala:
- treeningtundide arv nädalas:
- spordiklubi:
- tel. number:
Täiendav informatsioon: http://innomedica.ee/teenused-2/noorsportlaste-tervisekontroll/
Projekti tutvustus: http://www.kliinikum.ee/noorsportlasele/

Lugupidamisega,
Innomedica OÜ

...................................................................................................................................
Turvaliseks liiklemiseks
Maanteeameti kiri.pdf                                     
Maanteeameti kiri 2.pdf

...................................................................................................................................

Sotsiaalkindlustusametist edastati Soomest pärit materjal lapsevanemaks olemisest, mis on nüüd valminud kujundatuna eesti keeles.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/turvalise_lapsepolve_poole/

Palume tutvuda.

...................................................................................................................................

Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes.pdf