Tänuõhtu

 

Korraldatakse kooliaasta lõpul. Korraldusmeeskond: kooli juhtkond (õppealajuhataja, huvijuht, majandusjuhataja, direktor)

 

Kutsutud õpilased

Aineolümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud 1.-9. klassi õpilaste tunnustamine. Lisa Imavere VVK määrus 19. mai 2011 nr 11 (kokkuvõtte koostab õppealajuhataja)

Parimate sportlaste tunnustamine. Lisa Parima sportlase konkursi juhend (kokkuvõtte koostab kehalise kasvatuse õpetaja)

 

Kutsutud lapsevanemad

Kutsutud õpilaste vanemad

 

Kutsutud õpetajad

Kutsutud on kõik õpetajad

 

Kutsutud ringijuhendajad

Kutsutud on kõik ringijuhendajad (nimekirja koostab huvijuht)

 

Kutsutud toetajad

Kohalik omavalitsus

Käesoleval õppeaastal kooli toetanud ettevõtjad jt (nimekirja koostab direktor)

 

Tänamine

Direktori sõnavõtt

Tänukirjad, lilled, suupistelaud, esinejad

Õpilaste saavutused, juhendajate ja toetajate tegevus esitletakse sõnas ja pildis (PP esitlus)

Külaliste esinemised

 

Riietus

Pidulik