Infot tugigruppide asukoha, toimumisaja ja teemade kohta ning loomulikult ka ATH laste kohta leiate aadressilt http://www.ath.ee/est
Alanud õppeaastal toimuvad tugirühma kokkusaamised Järvamaa Rajaleidja keskuses aadressil Pärnu tn 54, Paide. Nagu ka möödunud õppeaastal, viib tugirühma läbi psühholoog Marie Maarend. Tugirühma toimumisajad ja teemad ATH tugirühm 2014-2015 õppeaastal.pdf