Viljandi raskete sündmuste valguses annab noorte vaimse tervise portaal www.Peaasi.ee märku, et nii noored kui täiskasvanud saavad murede ja toimetulekuraskuste korral tasuta konfidentsiaalset nõu küsida vaimse tervise spetsialistidelt meie portaalis.

Julgustame vajadusel abi ja nõu küsima, et keerulised teemad saaks selgemad raamid ja edasiminek oleks lihtsam.

 

Peaasi.ee tegevus on seotud noorte vaimse tervise probleemide ennetamise ja õigeaegse abi otsimise soodustamisega, sildistamise ja häbimärgistamise vähendamisega. Portaal www.peaasi.ee keskendub vaimse tervise varjupoolele - häiretele. Portaalis on kirjeldatud enam levinud psüühikaprobleemid, nende võimalikud põhjused ja ravi, ühtlasi leiab sealt infot, kuidas ennast aidata ja kuidas olla toeks, kui lähedasel on vaimse tervise häire. Eraldi teemana on käsitletud häirete kohta levivaid müüte ja eelarvamusi, kuna need on üheks oluliseks häirete krooniliseks muutumise ja süvenemise põhjuseks.

Peaasi.ee meeskond pakub ka vaimse tervise ning selle hoidmise, probleemide ning nende leevendamise alaseid koolitusi. Esmane sihtgrupp on küll noored, kuid asjakohast infot jagatakse meelsasti ka pereliikmetele, sõpradele ning noortega tegelevatele spetsialistidele. Peaasi.ee tuumikusse kuuluvad kogemustega vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid.

Uuringute kohaselt esineb noortel depressiooni ligikaudu 10%l ja ärevushäireid ligikaudu 6 %. Depressiooni korral otsib aga abi vaid kolmandik inimestest.

Psüühikahäired on maailmas noorte puhul enam levinud töövõimetuse põhjustajaks. Ravimata ja märkamata häired võivad muutuda elukestvateks ning mõjutavad oluliselt nii toimetulekut koolis, tööl kui suhetes. Enamuse psüühikahäirete puhul on olemas efektiivsed ravimeetodid, levinumate häirete puhul, nagu depressioon või erinevad ärevushäired, paraneb õige sekkumise korral suurem osa inimestest hästi.


Noorte vaimse tervise portaal Peaasi.ee pakub e-nõustamist

 

Noorte vaimse tervise portaali Peaasi.ee kaudu on võimalik küsida nõu kõikides vaimse tervisega seotud küsimustes, ka siis kui on raske eristada, kas tegemist on probleemi, häire või iseenesest mööduva enesetunde muudatusega.


Näiteks võivad enesetunnet häirida ärevus, muretsemine, mustad mõtted, teotahtetus, meeleolu langus, probleemid une või toitumisega. Vastuseid saab paranemisvõimaluste ning erinevate ravilahenduste kasutamise osas. Samuti saab abi õige pöördumiskoha leidmisel, kui soovitakse teada kuhu, millise spetsialisti poole ning kuidas täpsemalt pöörduda. Küsida saab nii enda, sõbra, pereliikme kui õpingu-või töökaaslase kohta.

 

Peaasi.ee nõustajad on kogemustega vaimse tervise spetsialistid, vastuse saab 48 tunni jooksul, e-nõustamine on tasuta. Nõustamisel lähtutakse konfidentsiaalsuse printsiibist.

Küsi nõu siit! http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

 

Heade soovidega,

Ailen Elias

Psühholoog

Peaasi.ee e-nõustamise valdkonna koordinaator