Meie koolist

Dokumendid


Põhimäärus

Arengukava 2019-2024

Sisehindamise kord (muutmisel)

Sisehindamise aruanne 2016-2018 

Õppekava

Ainekavad

Kodukord

Üldtööplaan 2020-2021

Huvitegevuse tööplaan

Õpilasesinduse põhimäärus (koostamisel)

Kooli palgakorralduse põhimõtted (muutmisel)

pk.ee/files/kooli_vastuvotmise_tingimuste_ja_korra_kehtestamine.pdf">Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Imavere Põhikoolis

Arenguvestluste läbiviimise kord

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühma  AVALDUS

Hindamise põhimõtted (väljavõte kooli õppekavast)

Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö ülesehitus (näidis)

Loovtöö esitlus (näidis)

 

ARHIIV

Üldtööplaan 2019-2020

Sisehindamise aruanne 2010-2015 perioodi kohta

Sisehindamise aruanne 2007-2010 perioodi kohta

Sisehindamise kord