Meie koolist

Õpilasesindus


President: Lisete Palmi

Asepresident: Gerle Rännik

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

 

Liikmed: 

Agor

Aureelia

Chrislyn

Gaimo

Gerli

Grete

Kedi

Laura-Sandra

Maria-Lotta

Maris

Markkos

Roko

.................

Imavere Põhikool otsib esindajat Järva Valla noortevolikogu koosseisu.

Hääletada ja kandideerida saavad kõik meie kooli õpilased alates 12. eluaastast.

Blanketi saab kooli huvijuhilt või õpetajate toast. 

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015

President: Lisete Palmi

Asepresident: Gerle Rännik

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

 

Liikmed: 

Agor

Aureelia

Chrislyn

Gaimo

Gerli

Grete

Kedi

Laura-Sandra

Maria-Lotta

Maris

Markkos

Roko

.................

Imavere Põhikool otsib esindajat Järva Valla noortevolikogu koosseisu.

Hääletada ja kandideerida saavad kõik meie kooli õpilased alates 12. eluaastast.

Blanketi saab kooli huvijuhilt või õpetajate toast. 

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015