Meie koolist

Õpilasesindus


President: Meribel

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed: 

Kaisa-Heleen

Henri

Sandra-Marie

Sander

Kädi-Liis

Kedi

Maria-Lotta

Mirtel

Lauraliis

.................

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015

President: Meribel

Meiliaadress: opilasesindus@imaverepk.ee

Õpilasesinduse põhimäärus

Liikmed: 

Kaisa-Heleen

Henri

Sandra-Marie

Sander

Kädi-Liis

Kedi

Maria-Lotta

Mirtel

Lauraliis

.................

Järva valla noortevolikogu põhimäärusega saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/405122019015