Õppetöö

Õppetöö korraldus


Tundide ajad

kooli saabumine 7.45- 8.30
1. tund 8.30- 9.15
vahetund 9.15- 9.25
2. tund 9.25- 10.10
vahetund     10.10-10.20          
3. tund 10.20- 11.05
söömine (1.- 5. klass) 11.05- 11.25
4. tund 11.25- 12.10
söömine (6.- 9. klass) 12.10- 12.30
5. tund 12.30- 13.15
vahetund 13.15- 13.25
6. tund 13.25- 14.10
vahetund 14.10- 14.20
7. tund 14.20- 15.05
vahetund 15.05- 15.15
8. tund                               15.15- 16.00

VAHEAJAD 2019/2020 õa

 •      I vaheaeg 21.– 27. oktoober 2019;

 •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;

 •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;

 •      IV vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020;

 •      V vaheaeg 10. juuni – 31. august 2020.

ÕPPETÖÖ 2019/20

I trimester 1. september 2019. a - 29. november 2019. a

II trimester 2. detsember 2019. a – 13. märts 2020. a

III trimester 16. märts 2020. a - 9. juuni 2020. a

 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

 • eesti keel: 1. juunil 2020

 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020

 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020

 • matemaatika: 4. juunil 2020

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.


Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel ja kirjandus;

 • matemaatika;

 • valikeksam õpilase valikul.

Vene õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

 • eesti keel teise keelena või eesti keel ja kirjandus – õpilase valikul;

 • matemaatika;

 • valikeksam õpilase valikul.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

 • inglise keel;

 • saksa keel;

 • vene keel võõrkeelena;

 • prantsuse keel;

 • bioloogia;

 • keemia;

 • füüsika;

 • geograafia;

 • ajalugu;

 • ühiskonnaõpetus;

 • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

 

Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamid. Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valimine/ 
 

Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

 • 3. klassi õpilastele matemaatika;

 • 3. klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;

 • 3. klassi vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;

 • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

 • 6. klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;

 • 6. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;

 • 6. klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;

 • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

Allikas: Innove.ee https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/ 

Tundide ajad

VAHEAJAD 2019/2020 õa

 •      I vaheaeg 21.– 27. oktoober 2019;

 •      II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;

 •      III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;

 •      IV vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020;

 •      V vaheaeg 10. juuni – 31. august 2020.

ÕPPETÖÖ 2019/20

I trimester 1. september 2019. a - 29. november 2019. a

II trimester 2. detsember 2019. a – 13. märts 2020. a

III trimester 16. märts 2020. a - 9. juuni 2020. a

 

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

 • eesti keel: 1. juunil 2020

 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020

 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020

 • matemaatika: 4. juunil 2020

 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020

 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

 • Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.


  Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.

  Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

  • eesti keel ja kirjandus;

  • matemaatika;

  • valikeksam õpilase valikul.

  Vene õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

  • eesti keel teise keelena või eesti keel ja kirjandus – õpilase valikul;

  • matemaatika;

  • valikeksam õpilase valikul.

  Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast:

  • inglise keel;

  • saksa keel;

  • vene keel võõrkeelena;

  • prantsuse keel;

  • bioloogia;

  • keemia;

  • füüsika;

  • geograafia;

  • ajalugu;

  • ühiskonnaõpetus;

  • vene õppekeelega koolides vene keel ja kirjandus.

   

  Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksamid. Allikas: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-valimine/ 
   

  Tasemetööd I kooliastme (1.–3. klassi) kohta:

  • 3. klassi õpilastele matemaatika;

  • 3. klassi Eesti õppekeelega kooli õpilastele eesti keel;

  • 3. klassi vene õppekeelega kooli õpilastele vene keel;

  • 4. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

  Tasemetööd II kooliastme (4.–6. klassi) kohta:

  • 6. klassi õpilastele eesti keele (või eesti keel teise keelena või eesti keel keelekümblusklassidele) e-tasemetöö;

  • 6. klassi õpilastele matemaatika e-tasemetöö;

  • 6. klassi vene õppekeelega koolide õpilastele vene keele e-tasemetöö;

  • 7. klassi õpilastele loodusõpetuse e-tasemetöö.

  Allikas: Innove.ee https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/ 

  kooli saabumine 7.45- 8.30
  1. tund 8.30- 9.15
  vahetund 9.15- 9.25
  2. tund 9.25- 10.10
  vahetund     10.10-10.20          
  3. tund 10.20- 11.05
  söömine (1.- 5. klass) 11.05- 11.25
  4. tund 11.25- 12.10
  söömine (6.- 9. klass) 12.10- 12.30
  5. tund 12.30- 13.15
  vahetund 13.15- 13.25
  6. tund 13.25- 14.10
  vahetund 14.10- 14.20
  7. tund 14.20- 15.05
  vahetund 15.05- 15.15
  8. tund                               15.15- 16.00