Uudised

COVID-19 tõkestamise meetmed Imavere Põhikoolis 04. november siiri.tamm


Koolis on tagatud kätepesuvahendid ning hügieeniks desinfitseerimisvahendid (kooli sissepääsu juures puutevaba automaat, klassides desinfitseerimisvahendid). Klassides, sööklas ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid. Õpilased ja personal on informeeritud kätepesu kohustuslikkusest. 

Kooli ruumidesse on paigaldatud kaanega suletud prügikastid.  

Oluline on vähendada lähikontakte ja erinevate gruppide kokkupuutumist. Tulles välisriigist, kus nakatumiskordaja on 16 või enam, peab õpilane jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt SIIT

Haridusasutustes on tagatud regulaarne ja piisav ruumide tuulutamine. Klassi tuulutamise ja laudade puhastamise eest vastutab klassiruumis tunni lõpetanud õpetaja.  

Igapäevaselt toimub ruumide märgkoristus ja pindade puhastus.  

Koolis käivad vaid terved lapsed, õpilased, personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Haridusasutusel on õigus saata haigusnähtudega laps koju ja piirata lapsevanemate liikumist hoones. 

Lapsevanemal palume teavitada klassijuhatajat lapse allergiatest, mis võivad tekitada haigusnähte (allergiline nohu, köha vms).  

Palume vanemal puudumistõend kirjutada kohe eKooli või päevikusse.  Muid puudumisi palume mitte varjata haigusega.   

Algklasside õpilased ei tule asjata suurte õpilaste poolele (v a kehalise tundi või sööma minekuks, koju minekuks või muul vajalikul põhjusel).  

 

OLULISED KONTAKTID VÄLJASPOOL HARIDUSASUTUST 

Järva Vallavalitsuse infotelefon5341 3625 

Hariduse spetsialist5306 1650 

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon5690 0353 või 

5690 0340 

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon1247 

Perearsti nõuandetelefon1220 või 634 663 

HOIA mobiilirakendus abil saad kiiresti teada www.hoia.me 

võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga,  

võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise  

kaitseks. Laadi rakendus alla ja aita paigaldada  

ka oma lähedastele.  

Kriis.ee korduma kippuvad küsimused - üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus 

 

ÕPILASE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE  

 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne peab jääma koju! 

 • Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja teavitab oma haigestumisest juhtkonda; haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Haigestunud õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule  antakse kirurgiline mask.  

 • Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele. 

 • Haigestunud õpilane või töötaja võib naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 

 • Lapsevanem, õpilane, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust. 

 • Haridusasutus teavitab juhtunust selle klassi õpilasi ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid lähtudes andmekaitse nõuetest. 

 • Terviseamet võtab haridusasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab asutuse kaasabil välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. 

 • COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele. 

 • Kui mõnes klassis tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud klass kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab kahe nädala möödudes tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni. 

 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet. 

 

LÄHISKONTAKTIKS LOETAKSE OLUKORDA, KUS TÄISKASVANU VÕI LAPS  

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega; 

 • on olnud füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine, pinginaabrid), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

 • on olnud kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega); 

 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

 • on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: - isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

Nakatumiskordaja on arvuline näitaja, mis väljendab uute nakatunute hulka 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. 

 

Koolis õpilane  

koolimajja sisenedes desinfitseerib käed 

enne söömist peseb kindlasti käed 

hoiab kaaslastega võimalusel distantsi 

kannab kaasas pabertaskurätte 

täidab kokkulepitud hügieenireegleid ja kodukorda 

võtab teadmiseks, et üksikisiku käitumine mõjutab kõikide heaolu 

küsib abi ja annab teada õppetööd takistavatest asjaoludest 

koolis tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada klassijuhatajale või õpetajate toas viibivale õpetajale; õpilane ei lahku koolist kellelegi teatamata 

märkab abivajajat ja informeerib õpetajat 

on toeks kaasõpilastele 

küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga). 

 

Distantsõppel õpilane 

 • püsib kodus ja hoidub kontaktidest väljaspool perekonda 

 • koostab endale päevaplaani ja järgib seda 

 • jälgib igapäevaselt eKooli 

 • suhtleb digitaalselt klassikaaslastega. 

Koolis on tagatud kätepesuvahendid ning hügieeniks desinfitseerimisvahendid (kooli sissepääsu juures puutevaba automaat, klassides desinfitseerimisvahendid). Klassides, sööklas ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid. Õpilased ja personal on informeeritud kätepesu kohustuslikkusest. 

Kooli ruumidesse on paigaldatud kaanega suletud prügikastid.  

Oluline on vähendada lähikontakte ja erinevate gruppide kokkupuutumist. Tulles välisriigist, kus nakatumiskordaja on 16 või enam, peab õpilane jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata õppija distantsõppele. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt SIIT

Haridusasutustes on tagatud regulaarne ja piisav ruumide tuulutamine. Klassi tuulutamise ja laudade puhastamise eest vastutab klassiruumis tunni lõpetanud õpetaja.  

Igapäevaselt toimub ruumide märgkoristus ja pindade puhastus.  

Koolis käivad vaid terved lapsed, õpilased, personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Haridusasutusel on õigus saata haigusnähtudega laps koju ja piirata lapsevanemate liikumist hoones. 

Lapsevanemal palume teavitada klassijuhatajat lapse allergiatest, mis võivad tekitada haigusnähte (allergiline nohu, köha vms).  

Palume vanemal puudumistõend kirjutada kohe eKooli või päevikusse.  Muid puudumisi palume mitte varjata haigusega.   

Algklasside õpilased ei tule asjata suurte õpilaste poolele (v a kehalise tundi või sööma minekuks, koju minekuks või muul vajalikul põhjusel).  

 

OLULISED KONTAKTID VÄLJASPOOL HARIDUSASUTUST 

Järva Vallavalitsuse infotelefon5341 3625 

Hariduse spetsialist5306 1650 

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotelefon5690 0353 või 

5690 0340 

Koroonaviirusega seotud küsimuste infotelefon1247 

Perearsti nõuandetelefon1220 või 634 663 

HOIA mobiilirakendus abil saad kiiresti teada www.hoia.me 

võimalikust lähikontaktist COVID-19 nakatunuga,  

võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise  

kaitseks. Laadi rakendus alla ja aita paigaldada  

ka oma lähedastele.  

Kriis.ee korduma kippuvad küsimused - üldharidus, kutseharidus, kõrgharidus 

 

ÕPILASE VÕI TÖÖTAJA HAIGESTUMINE  

 • Hingamisteede haiguste sümptomite korral nagu köha, palavik, kraapimistunne kurgus, üldine nõrkus- ja väsimustunne peab jääma koju! 

 • Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja teavitab oma haigestumisest juhtkonda; haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole, kes teavitab juhtkonda. Haigestunud õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112. Haigestunu isoleeritakse teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Haigestunule  antakse kirurgiline mask.  

 • Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele. 

 • Haigestunud õpilane või töötaja võib naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks. 

 • Lapsevanem, õpilane, kooli töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust. 

 • Haridusasutus teavitab juhtunust selle klassi õpilasi ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid lähtudes andmekaitse nõuetest. 

 • Terviseamet võtab haridusasutusega ühendust ja teavitab kinnitatud COVID-19 diagnoosist ning selgitab asutuse kaasabil välja inimesed, kes olid haigestunud inimesega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktseid teavitab Terviseamet ning nad peavad jääma koju isolatsiooni 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad ja õpilased võivad jätkata oma tavapärast elu, kuid tuleb hoolikamalt jälgida oma tervist. 

 • COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt sulgema ruumid, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud õpilane või töötaja on viibinud. Nimetatud ruumides viiakse läbi kõikide pindade desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele. 

 • Kui mõnes klassis tuvastatakse haigestumine, siis läheb haigestunuga kokku puutunud klass kaheks nädalaks distantsõppele. Haigestunu peab kahe nädala möödudes tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni. 

 • Kui õpetajal tuvastatakse COVID-19, siis temaga lähikontaktis olnud õpilased ja kooli töötajad jäävad kaheks nädalaks distantsõppele. Perekonnaliikme haigestumise korral kehtestab reeglid Terviseamet. 

 

LÄHISKONTAKTIKS LOETAKSE OLUKORDA, KUS TÄISKASVANU VÕI LAPS  

 • elab samas majapidamises COVID-19 haigega; 

 • on olnud füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine, pinginaabrid), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

 • on olnud kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, aevastatud, kasutanud viirusekandja salvrätti paljaste kätega); 

 • on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, saalis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 

 • on viibinud transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh: - isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool, - COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

Nakatumiskordaja on arvuline näitaja, mis väljendab uute nakatunute hulka 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. 

 

Koolis õpilane  

koolimajja sisenedes desinfitseerib käed 

enne söömist peseb kindlasti käed 

hoiab kaaslastega võimalusel distantsi 

kannab kaasas pabertaskurätte 

täidab kokkulepitud hügieenireegleid ja kodukorda 

võtab teadmiseks, et üksikisiku käitumine mõjutab kõikide heaolu 

küsib abi ja annab teada õppetööd takistavatest asjaoludest 

koolis tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada klassijuhatajale või õpetajate toas viibivale õpetajale; õpilane ei lahku koolist kellelegi teatamata 

märkab abivajajat ja informeerib õpetajat 

on toeks kaasõpilastele 

küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga). 

 

Distantsõppel õpilane 

 • püsib kodus ja hoidub kontaktidest väljaspool perekonda 

 • koostab endale päevaplaani ja järgib seda 

 • jälgib igapäevaselt eKooli 

 • suhtleb digitaalselt klassikaaslastega.