Uudised

Distantsõpe Imavere Põhikoolis/UUENDATUD 13. märts siiri.tamm


Vastavalt valitsuse kriisikomisjoni otsusele on Imavere Põhikool, seoses koroonaviiruse levikuga, alates 16.03-31.03.2020 distantsõppel. Peale seda hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Kooli ametlikud infokanalid on eKool ja kooli veebileht https://imaverepk.ee/et

Õpiülesanded ja nende täitmise tähtaeg pannakse õpilastele eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks. Tunnid kantakse eKooli põhitunniplaani alusel. Õpiülesanded on kirja pandud koduste ülesannetena. Lisatud on täitmise tähtaeg.  Palun lapsevanemal tagada õpilase õppeülesannete tähtaegne täitmine. Õpetaja annab hinnatava õppeülesande täitmisele soovitavalt sõnalise tagasiside tähtajale järgneval päeval. Alates 30.03.2020 jätkame kehtiva hindamisjuhendiga.  Paranduste tegemiseks on õpilasel aega 10 õppepäeva. 

Õpilane saab vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida, kirjutades aineõpetaja meiliaadressile, mis on leitav kooli veebilehelt https://imaverepk.ee/et/kontakt

Koolipoolne kontakt, kust lapsevanem lisainfot saab  Tiina Lohur tel 509 8964

tiina.lohur@imaverepk.ee

Õpilase esmane koolipoolne kontakt on klassijuhataja. https://imaverepk.ee/et/kontakt

Vastavalt valitsuse kriisikomisjoni otsusele on Imavere Põhikool, seoses koroonaviiruse levikuga, alates 16.03-31.03.2020 distantsõppel. Peale seda hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Kooli ametlikud infokanalid on eKool ja kooli veebileht https://imaverepk.ee/et

Õpiülesanded ja nende täitmise tähtaeg pannakse õpilastele eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks. Tunnid kantakse eKooli põhitunniplaani alusel. Õpiülesanded on kirja pandud koduste ülesannetena. Lisatud on täitmise tähtaeg.  Palun lapsevanemal tagada õpilase õppeülesannete tähtaegne täitmine. Õpetaja annab hinnatava õppeülesande täitmisele soovitavalt sõnalise tagasiside tähtajale järgneval päeval. Alates 30.03.2020 jätkame kehtiva hindamisjuhendiga.  Paranduste tegemiseks on õpilasel aega 10 õppepäeva. 

Õpilane saab vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida, kirjutades aineõpetaja meiliaadressile, mis on leitav kooli veebilehelt https://imaverepk.ee/et/kontakt

Koolipoolne kontakt, kust lapsevanem lisainfot saab  Tiina Lohur tel 509 8964

tiina.lohur@imaverepk.ee

Õpilase esmane koolipoolne kontakt on klassijuhataja. https://imaverepk.ee/et/kontakt