Uudised

Ettevõtlikkuse arendamise projekt Imavere Põhikoolis 22. oktoober siiri.tamm


Projekti nimi: Ettevõtlikkuse arendamine Imavere Põhikoolis
Projekt nr 2014-2020.1.05.20-0521
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2020 - 10.06.2022
Projekti üldine eesmärk: õpetajad oskavad ja tahavad kujundada ettevõtlikku hoiakut, süsteemselt õpitakse ettevõtlusega alustamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Ainekavades on kirjeldatud, kuidas õppetegevuse käigus arendatakse ettevõtlikkust ja kuidas viiakse läbi õppeaineid lõimivaid praktilist tegevust pakkuvaid ainetunde ettevõtetes. Loodud on õpilasfirmad.
Projekti lühikokkuvõte: Õpetajate ja õpilaste õppekäikude ja seminaride tulemusena lõimitakse ettevõtlikkust ja digipädevusi arendavad tegevused ainekavadesse ning kolmandas kooliastmes võetakse valikainena kasutusele ettevõtlusõppe moodul. Koostöösse kooliga on kaasatud Tikupoiss OÜ, Alexela AS ja HITSA, üheskoos arendatakse välja kava ja viiakse läbi praktilised ettevõtlusõppe tunnid ettevõtetes. Viiakse läbi inspiratsioonipäev ja Tuleviku Ettevõtjate Koostööpäevad õpilasfirmade loomiseks.
Projekti kogumaksumus 10 842€. Toetussumma 9757,80€. 
Projektijuhid Tiina Lohur ja Karmen Kaljula
Projekti nimi: Ettevõtlikkuse arendamine Imavere Põhikoolis
Projekt nr 2014-2020.1.05.20-0521
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2020 - 10.06.2022
Projekti üldine eesmärk: õpetajad oskavad ja tahavad kujundada ettevõtlikku hoiakut, süsteemselt õpitakse ettevõtlusega alus
tamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Ainekavades on kirjeldatud, kuidas õppetegevuse käigus arendatakse ettevõtlikkust ja kuidas viiakse läbi õppeaineid lõimivaid praktilist tegevust pakkuvaid ainetunde ettevõtetes. Loodud on õpilasfirmad.
Projekti lühikokkuvõte: Õpetajate ja õpilaste õppekäikude ja seminaride tulemusena lõimitakse ettevõtlikkust ja digipädevusi arendavad tegevused ainekavadesse ning kolmandas kooliastmes võetakse valikainena kasutusele ettevõtlusõppe moodul. Koostöösse kooliga on kaasatud Tikupoiss OÜ, Alexela AS ja HITSA, üheskoos arendatakse välja kava ja viiakse läbi praktilised ettevõtlusõppe tunnid ettevõtetes. Viiakse läbi inspiratsioonipäev ja Tuleviku Ettevõtjate Koostööpäevad õpilasfirmade loomiseks.
Projekti kogumaksumus 10 842€. Toetussumma 9757,80€. 
Projektijuhid Tiina Lohur ja Karmen Kaljula