Uudised

Koolijuhi Tiina Lohuri tagasiside e-õppe esimesele nädalale 22. märts siiri.tamm


Mõned aastad tagasi osalesin Harald Lepiski koolitusel. Sellest ajast on meelde jäänud tema suhtumine ootamatult ettetulevatesse raskustesse – selle asemel, et vihastada või halada, on võimalus öelda „huvitav olukord“ ja mõelda, kuidas sellega toime tulla.

Tõepoolest, igav ei ole olnud ja enamus meist on pidanud kõvasti pingutama. Lõppev nädal on olnud tohutu õppimise aeg kõigile – õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele. Seetõttu tuli nädala keskel ka soovitus numbrilist tagasisidet mitte anda. Selleks, et oleks aega harjuda ja töörütm saavutada. Päevakava läbimõtlemine ja tegevuse planeerimine on õpioskused, mida nüüd kiirelt omandame. Järjepidevus ja visadus on tähtsad, et järje peal püsida. Keegi meist ei tea täna, kui kaua veel distantsõppel oleme, seega ei ole tark „suuri auke“ sisse jätta.

Nagu eelmises kirjas kirjutasin, oleme loonud kogu koolipere liikmetele Office 365 kasutajad ja läheb veidi aega, kuni kõik keskkonnas toimetama saavad. Õpetajate ja tugipersonaliga kohtusime möödunud nädalal veebivestlustes. Oleme kõik ühises infoväljas, toetame ja tunnustame üksteise tegemisi ning saame vajadusel reageerida. Oleme arutanud õpiabi õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste toetamise võimalusi. Kõik õpetajad on vajadusel valmis tuge pakkuma, võib julgelt pöörduda. Lisaks e-kirjale ja messengerile on Teamsis suhtlemise võimalus – proovige keskkonda kasutada õpetajate ja klassikaaslastega suheldes. Mida rohkem kogemust saadakse, seda loomulikum asi tundub.

Tänan südamest ja tunnustan kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid! Oleme oma digipädevustelt igaüks erineval tasemel ja arvatavasti on kõik oma oskusi nädala jooksul kõvasti arendanud. Enamik õpilasi on innukalt õppinud ja meil on sellest siiras heameel. Vanemad peavad praegu toime tulema mitmekordselt keeruliseks muutunud rollidega. Teame seda ja püüame igati mõistvad olla. Meie omavahelistes vestlustes on õpetajad tunnustanud teie toetust lastele ja head koostöötahet. Küsigem üksteiselt ikka abi, kui selleks mistahes vajadus peaks tekkima. Samuti arvan, et meil on päris hästi teada murekohad ja tegeleme järjepidevalt nende lahendamisega.

Hoiame endas tahet hakkama saada! Lõpetan taas Harald Lepiskit tsiteerides: „Kui see pole eluohtlik, siis on see huvitav olukord. Püsi terve. Püsi lootusrikas!”

Austusega

Tiina Lohur

Mõned aastad tagasi osalesin Harald Lepiski koolitusel. Sellest ajast on meelde jäänud tema suhtumine ootamatult ettetulevatesse raskustesse – selle asemel, et vihastada või halada, on võimalus öelda „huvitav olukord“ ja mõelda, kuidas sellega toime tulla.

Tõepoolest, igav ei ole olnud ja enamus meist on pidanud kõvasti pingutama. Lõppev nädal on olnud tohutu õppimise aeg kõigile – õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele. Seetõttu tuli nädala keskel ka soovitus numbrilist tagasisidet mitte anda. Selleks, et oleks aega harjuda ja töörütm saavutada. Päevakava läbimõtlemine ja tegevuse planeerimine on õpioskused, mida nüüd kiirelt omandame. Järjepidevus ja visadus on tähtsad, et järje peal püsida. Keegi meist ei tea täna, kui kaua veel distantsõppel oleme, seega ei ole tark „suuri auke“ sisse jätta.

Nagu eelmises kirjas kirjutasin, oleme loonud kogu koolipere liikmetele Office 365 kasutajad ja läheb veidi aega, kuni kõik keskkonnas toimetama saavad. Õpetajate ja tugipersonaliga kohtusime möödunud nädalal veebivestlustes. Oleme kõik ühises infoväljas, toetame ja tunnustame üksteise tegemisi ning saame vajadusel reageerida. Oleme arutanud õpiabi õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste toetamise võimalusi. Kõik õpetajad on vajadusel valmis tuge pakkuma, võib julgelt pöörduda. Lisaks e-kirjale ja messengerile on Teamsis suhtlemise võimalus – proovige keskkonda kasutada õpetajate ja klassikaaslastega suheldes. Mida rohkem kogemust saadakse, seda loomulikum asi tundub.

Tänan südamest ja tunnustan kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid! Oleme oma digipädevustelt igaüks erineval tasemel ja arvatavasti on kõik oma oskusi nädala jooksul kõvasti arendanud. Enamik õpilasi on innukalt õppinud ja meil on sellest siiras heameel. Vanemad peavad praegu toime tulema mitmekordselt keeruliseks muutunud rollidega. Teame seda ja püüame igati mõistvad olla. Meie omavahelistes vestlustes on õpetajad tunnustanud teie toetust lastele ja head koostöötahet. Küsigem üksteiselt ikka abi, kui selleks mistahes vajadus peaks tekkima. Samuti arvan, et meil on päris hästi teada murekohad ja tegeleme järjepidevalt nende lahendamisega.

Hoiame endas tahet hakkama saada! Lõpetan taas Harald Lepiskit tsiteerides: „Kui see pole eluohtlik, siis on see huvitav olukord. Püsi terve. Püsi lootusrikas!”

Austusega

Tiina Lohur