Oluline

Teated/ KRIISIABI/ Õpilaste hindamine ja uus tunniplaan uuel nädalal 04. september Imavere Põhikool


KRIISIABI

 

Kallid õpilased, õpetajad ja vanemad, kui tunnete, et on vaja rääkida, siis kriisinõustajate kontaktid on: koolipsühholoog Kaidi-Ly Välb, kaidilyvalb@gmail.com või kaidy-ly.valb@imaverepk.ee (saab Teamsi keskkonnas helistada), Rajaleidja psühholoogid Silva Kärner (silva.karner@rajaleidja.ee, tel 5885 3634) ja Katti Kask ( katti.kask@rajaleidja.ee, tel 5884 5462).

.......................................

Õpiülesanded ja nende täitmise tähtaeg pannakse õpilastele eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks. Tunnid kantakse eKooli põhitunniplaani alusel. Õpiülesanded on kirja pandud koduste ülesannetena. Lisatud on täitmise tähtaeg.  Palun lapsevanemal tagada õpilase õppeülesannete tähtaegne täitmine. Õpetaja annab hinnatava õppeülesande täitmisele soovitavalt sõnalise tagasiside tähtajale järgneval päeval. Alates 30.03.2020 jätkame kehtiva hindamisjuhendiga.  Paranduste tegemiseks on õpilasel aega 10 õppepäeva. 

Tunniplaani muudatuste alt vaadake uut tunniplaani.

.................................

Teade koolipsühholoogilt:  

Kuni õppetegevus toimub kodus, on psühholoogiga võimalus kokku leppida veebikonsultatsioone. Anna endast teada aadressil kaidy-ly.valb@imaverepk.ee, et kokku leppida sobiv aeg ning suhtlemiskanal. 

Kaidi-Ly Välb

Imavere PK koolipsühholoog

...............................

Pikapäevarühma tööst

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:26b25c40c1264241bf48c4b7ceef3177@thread.tacv2&ctx=channel

Kui sul tekib seoses koolitööga küsimusi, võid ühineda meie vestlusega. Lõime uue rühma, kus saate küsida ja teha ka telefonivestlusi. Selleks peate esmalt üleval olevale lingile sisse logima lapse koolimeili (need, mis uued loodi) kasutajatunnuse ja parooliga. Rühmaga on liidetud vaid pikapäevarühma õpilased. Siis klõpsad töörühma peal ja alusta vestlust. Oleme olemas samadel aegadel kui kooliski olles, vt põhitunniplaani https://imaverepk.ee/sites/imaverepk.ee/files/tunniplaan_alates_3.veebruar_2020.a.pdf

...............................

Leppisime kokku,et alates 2.klassist peavad kõik õpilased terve viiruseperioodi treeningpäevikut. Treenivad ise - liiguvad palju õues,sõidavad rattaga,teevad jõu-ja venitusharjutusi,tantsivad jne. Panevad kirja (kas võtavad vihiku või täidavad arvutis) kõik oma sportlikud tegevused ( kuupäev, kellaaeg,sportlik tegevus). Viiruseperioodi lõppedes esitavad õpetajale oma treeningpäeviku! Olge tublid ja terved! Liikumine on elu! Esimese klassi õpilased  mängige oma mänge  õues ja toas! Kui võimalik, olge rohkem õues! Õp Taiga

.................................

Oleme kõigile koolipere liikmetele loonud kasutaja MS Office 365 keskkonda. Olemasolevaid rakendusi saame kasutada meilivestlusteks, veebivestlusteks (Teams), tööde jagamiseks (One Drive) jm, neid on veel. Klassijuhatajatele on saadetud kasutajatunnused ja paroolid, millega õpilane peaks sisse logima MS Office keskkonda. Sisselogimisel võib keskkond soovitada parooli muutmist - seda võib teha. Klassijuhataja otsustab, kas jagab paroole õpilaste või vanematega (nooremates klassides). Kui sisselogimine on õnnestunud, võiks saata klassijuhatajale proovikirja. Peale seda saab klassijuhataja luua Teamsi vestluse, aineõpetaja ja klassijuhataja saavad luua töörühmi. Tänane seis on selline, et kõigile õpilastele on kasutajad loodud ja neid on klassijuhatajatega jagatud. Erinevate klasside edasiliikumise tempo on erinev ja see sõltub mitmetest asjaoludest. Lõppeesmärgina peaksid kõik koolipere liikmed saama kasutada MS Office´is olemasolevaid rakendusi. Palun oleme hästi kannatlikud - see on keeruline ülesanne ja võtab aega, kuna meie oskused on erinevad. Kui see aga õnnestub, siis oleme loonud enestele kaasaegse töökeskkonna, mis pakub võimalusi koostööks ka distantsõppe lõppedes.

Direktor Tiina Lohur

...........................

Värske õhk teeb tervisele head, minge loodusesse liikuma! Imavere Põhikool kuulutab välja fotokonkurssi - mina liigun looduses!

Leia stseen loodusest- loomadest, arhitektuurist, vaatamisväärsustest või millestki muust, mis näitab sinu arvates kõige paremini Eestimaa ilu!

Foto pealkirjaks lisa mõne Eesti autori tsitaat, mis fotol kujutatu mõtet veelgi illustreerib.

Saada nii foto kui ka tsitaat huvijuhile meilile karmen.kaljula@imaverepk.ee või messengeri.

Konkurss kestab 16.aprillini. Parimatele auhinnad!

.....................

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

............................

Palun avaldada arvamust meie söökla toitude kohta. Küsimustik avaneb SIIN

............................

 

 

 

KRIISIABI

 

Kallid õpilased, õpetajad ja vanemad, kui tunnete, et on vaja rääkida, siis kriisinõustajate kontaktid on: koolipsühholoog Kaidi-Ly Välb, kaidilyvalb@gmail.com või kaidy-ly.valb@imaverepk.ee (saab Teamsi keskkonnas helistada), Rajaleidja psühholoogid Silva Kärner (silva.karner@rajaleidja.ee, tel 5885 3634) ja Katti Kask ( katti.kask@rajaleidja.ee, tel 5884 5462).

.......................................

Õpiülesanded ja nende täitmise tähtaeg pannakse õpilastele eKooli hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17ks. Tunnid kantakse eKooli põhitunniplaani alusel. Õpiülesanded on kirja pandud koduste ülesannetena. Lisatud on täitmise tähtaeg.  Palun lapsevanemal tagada õpilase õppeülesannete tähtaegne täitmine. Õpetaja annab hinnatava õppeülesande täitmisele soovitavalt sõnalise tagasiside tähtajale järgneval päeval. Alates 30.03.2020 jätkame kehtiva hindamisjuhendiga.  Paranduste tegemiseks on õpilasel aega 10 õppepäeva. 

Tunniplaani muudatuste alt vaadake uut tunniplaani.

.................................

Teade koolipsühholoogilt:  

Kuni õppetegevus toimub kodus, on psühholoogiga võimalus kokku leppida veebikonsultatsioone. Anna endast teada aadressil kaidy-ly.valb@imaverepk.ee, et kokku leppida sobiv aeg ning suhtlemiskanal. 

Kaidi-Ly Välb

Imavere PK koolipsühholoog

...............................

Pikapäevarühma tööst

https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:26b25c40c1264241bf48c4b7ceef3177@thread.tacv2&ctx=channel

Kui sul tekib seoses koolitööga küsimusi, võid ühineda meie vestlusega. Lõime uue rühma, kus saate küsida ja teha ka telefonivestlusi. Selleks peate esmalt üleval olevale lingile sisse logima lapse koolimeili (need, mis uued loodi) kasutajatunnuse ja parooliga. Rühmaga on liidetud vaid pikapäevarühma õpilased. Siis klõpsad töörühma peal ja alusta vestlust. Oleme olemas samadel aegadel kui kooliski olles, vt põhitunniplaani https://imaverepk.ee/sites/imaverepk.ee/files/tunniplaan_alates_3.veebruar_2020.a.pdf

...............................

Leppisime kokku,et alates 2.klassist peavad kõik õpilased terve viiruseperioodi treeningpäevikut. Treenivad ise - liiguvad palju õues,sõidavad rattaga,teevad jõu-ja venitusharjutusi,tantsivad jne. Panevad kirja (kas võtavad vihiku või täidavad arvutis) kõik oma sportlikud tegevused ( kuupäev, kellaaeg,sportlik tegevus). Viiruseperioodi lõppedes esitavad õpetajale oma treeningpäeviku! Olge tublid ja terved! Liikumine on elu! Esimese klassi õpilased  mängige oma mänge  õues ja toas! Kui võimalik, olge rohkem õues! Õp Taiga

.................................

Oleme kõigile koolipere liikmetele loonud kasutaja MS Office 365 keskkonda. Olemasolevaid rakendusi saame kasutada meilivestlusteks, veebivestlusteks (Teams), tööde jagamiseks (One Drive) jm, neid on veel. Klassijuhatajatele on saadetud kasutajatunnused ja paroolid, millega õpilane peaks sisse logima MS Office keskkonda. Sisselogimisel võib keskkond soovitada parooli muutmist - seda võib teha. Klassijuhataja otsustab, kas jagab paroole õpilaste või vanematega (nooremates klassides). Kui sisselogimine on õnnestunud, võiks saata klassijuhatajale proovikirja. Peale seda saab klassijuhataja luua Teamsi vestluse, aineõpetaja ja klassijuhataja saavad luua töörühmi. Tänane seis on selline, et kõigile õpilastele on kasutajad loodud ja neid on klassijuhatajatega jagatud. Erinevate klasside edasiliikumise tempo on erinev ja see sõltub mitmetest asjaoludest. Lõppeesmärgina peaksid kõik koolipere liikmed saama kasutada MS Office´is olemasolevaid rakendusi. Palun oleme hästi kannatlikud - see on keeruline ülesanne ja võtab aega, kuna meie oskused on erinevad. Kui see aga õnnestub, siis oleme loonud enestele kaasaegse töökeskkonna, mis pakub võimalusi koostööks ka distantsõppe lõppedes.

Direktor Tiina Lohur

...........................

Värske õhk teeb tervisele head, minge loodusesse liikuma! Imavere Põhikool kuulutab välja fotokonkurssi - mina liigun looduses!

Leia stseen loodusest- loomadest, arhitektuurist, vaatamisväärsustest või millestki muust, mis näitab sinu arvates kõige paremini Eestimaa ilu!

Foto pealkirjaks lisa mõne Eesti autori tsitaat, mis fotol kujutatu mõtet veelgi illustreerib.

Saada nii foto kui ka tsitaat huvijuhile meilile karmen.kaljula@imaverepk.ee või messengeri.

Konkurss kestab 16.aprillini. Parimatele auhinnad!

.....................

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

............................

Palun avaldada arvamust meie söökla toitude kohta. Küsimustik avaneb SIIN

............................