Oluline

Teated 04. september Imavere Põhikool


Imavere kooli uks võib suveajal suletud olla.

Vajadusel võtta ühendust

direktor Tiina Lohur tel 509 8964

või kirjutada Imavere.Pohikool@jarva.ee

KOSUTAVAT SUVEPUHKUST!

............................

Imavere Pk pakub tööd matemaatika- ja füüsikaõpetajale. Vt https://imaverepk.ee/et/toopakkumised

...........................

2020. aasta õpilasleiutajate riikliku  konkursi väljakuulutamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imavere kooli uks võib suveajal suletud olla.

Vajadusel võtta ühendust

direktor Tiina Lohur tel 509 8964

või kirjutada Imavere.Pohikool@jarva.ee

KOSUTAVAT SUVEPUHKUST!

............................

Imavere Pk pakub tööd matemaatika- ja füüsikaõpetajale. Vt https://imaverepk.ee/et/toopakkumised

...........................

2020. aasta õpilasleiutajate riikliku  konkursi väljakuulutamine