Uudised

Õppekorraldus alates 18. maist 2020 Imavere Põhikoolis 11. mai siiri.tamm


Alates 18. maist lubatakse koolides läbi viia väikestes rühmades õppetööd. Aineõpetajate ettepanekul kutsume kontaktõppeks kooli õpilasi, kes seda meie hinnangul vajavad. Peredega suhtlevad klassijuhatajad, õppealajuhataja koostab paralleelselt distantsõppele kontaktõppe tunniplaani. Palun vaadake üle kooli kodulehel olev uuendatud tunniplaan, veebitundide ajad võivad muutuda!

Õppijaid, õpetajaid ja teisi töötajaid kooli lubades peame tagama kõikide ohutusnõuete täitmise. Kaitsemaskide hankimise osas aitab meid kohalik omavalitsus, maskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ega töötajad ei tohi kooli tulla! Kuna meie klassiruumid on väikesed, saame korraga lubada ruumi piiratud arvu õpilasi ja õpetaja, et suudaksime hoida vajalikku distantsi. Kontaktõppele kutsutud õpilastele pakume sooja koolilõunat ja korraldame transpordi. Täpsem info antakse kontaktõppele kutsutud õpilastele enne koolikutsumist.

Koolimajja siseneme siseõue (ehk “punase väljaku”) uksest, üleriided ja välisjalanõud jätame söökla koridori. Seoses ehitustööde ettevalmistusega oleme garderoobi jäänud riided/jalanõud söökla koridori ümber kolinud. Koolipäevadel kell 9-12 võib õpilaste asjadele järele tulla. Palun kõigil õpilastel, vanematel ja töötajatel deinfitseerida majja sisenedes ja lahkudes käsi ning hoida distantsi! Vältida isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.

Enamikule õpilastest jätkub distantsõppe õppeaasta lõpuni. Kui selleks õppeaastaks aines ette nähtud õpiväljundid on saavutatud, saavad õpetajad läbi viia tegevusi, mis on seotud läbivate teemade ja üldpädevuste arendamisega. Sel õppeaastal jäävad ära suuremad ekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne.

Meie kooli 1.-8. klassi õpilastele lõpeb kooliaasta 5. juunil. Õppenõukogu otsuse klassi lõpetamise, täiendava õppetöö ja tunnustamise kohta paneb klassijuhataja kirja eKooli. Praeguste plaanide järgi me õpilasi kooli ei kutsu – 5. juunil saadakse kokku klassijuhatajatunnis Teamsis. Kui klassijuhataja soovib klassiga õppeaasta lõpul kohtuda, peab oleme tagatud kõikide sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 reegel), soovitavalt vabas õhus.

Sel õppeaastal peab ära jätma põhikooli lõpuaktuse traditsioonilisel kujul. Samas on lubatud lõpuaktus, mida korraldades jälgitakse kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Praeguste plaanide järgi toimub tunnistuste üleandmine13. juunil vabas õhus ja piiratud osalejate arvuga.

 

· Kontaktõppel osaledes õppijad ja töötajad

-pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;

-väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;

-ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms;

-ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda;

-katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt prügikasti ja pestakse kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist;

-ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju;

-viskavad kasutatud isikukaitsevahendid selleks ette nähtud tähistatud prügikasti.

Alates 18. maist lubatakse koolides läbi viia väikestes rühmades õppetööd. Aineõpetajate ettepanekul kutsume kontaktõppeks kooli õpilasi, kes seda meie hinnangul vajavad. Peredega suhtlevad klassijuhatajad, õppealajuhataja koostab paralleelselt distantsõppele kontaktõppe tunniplaani. Palun vaadake üle kooli kodulehel olev uuendatud tunniplaan, veebitundide ajad võivad muutuda!

Õppijaid, õpetajaid ja teisi töötajaid kooli lubades peame tagama kõikide ohutusnõuete täitmise. Kaitsemaskide hankimise osas aitab meid kohalik omavalitsus, maskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Haigusnähtudega õppijad, õpetajad ega töötajad ei tohi kooli tulla! Kuna meie klassiruumid on väikesed, saame korraga lubada ruumi piiratud arvu õpilasi ja õpetaja, et suudaksime hoida vajalikku distantsi. Kontaktõppele kutsutud õpilastele pakume sooja koolilõunat ja korraldame transpordi. Täpsem info antakse kontaktõppele kutsutud õpilastele enne koolikutsumist.

Koolimajja siseneme siseõue (ehk “punase väljaku”) uksest, üleriided ja välisjalanõud jätame söökla koridori. Seoses ehitustööde ettevalmistusega oleme garderoobi jäänud riided/jalanõud söökla koridori ümber kolinud. Koolipäevadel kell 9-12 võib õpilaste asjadele järele tulla. Palun kõigil õpilastel, vanematel ja töötajatel deinfitseerida majja sisenedes ja lahkudes käsi ning hoida distantsi! Vältida isikute vahel kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte.

Enamikule õpilastest jätkub distantsõppe õppeaasta lõpuni. Kui selleks õppeaastaks aines ette nähtud õpiväljundid on saavutatud, saavad õpetajad läbi viia tegevusi, mis on seotud läbivate teemade ja üldpädevuste arendamisega. Sel õppeaastal jäävad ära suuremad ekskursioonid, koolidevahelised võistlused jne.

Meie kooli 1.-8. klassi õpilastele lõpeb kooliaasta 5. juunil. Õppenõukogu otsuse klassi lõpetamise, täiendava õppetöö ja tunnustamise kohta paneb klassijuhataja kirja eKooli. Praeguste plaanide järgi me õpilasi kooli ei kutsu – 5. juunil saadakse kokku klassijuhatajatunnis Teamsis. Kui klassijuhataja soovib klassiga õppeaasta lõpul kohtuda, peab oleme tagatud kõikide sel hetkel kehtivate ohutusreeglite täitmine (sh 2+2 reegel), soovitavalt vabas õhus.

Sel õppeaastal peab ära jätma põhikooli lõpuaktuse traditsioonilisel kujul. Samas on lubatud lõpuaktus, mida korraldades jälgitakse kõiki tol hetkel avalikele kogunemistele kehtivaid piiranguid ja reegleid. Praeguste plaanide järgi toimub tunnistuste üleandmine13. juunil vabas õhus ja piiratud osalejate arvuga.

 

· Kontaktõppel osaledes õppijad ja töötajad

-pesevad käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutavad desinfitseerimisvahendit;

-väldivad kehalist kontakti (nt ei kallista, ei kätle), et takistada võimaliku piisknakkuse edasikandumist;

-ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms;

-ei katsu puhastamata kätega oma silmi, nina ja suud – kui puudutada silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus ise nakatuda;

-katavad aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt prügikasti ja pestakse kohe käed. Suu ja nina katmine takistab pisikute ja viiruste edasilevimist;

-ei kogune gruppidesse ning ei jää peale õppetööd kooli ruumidesse, territooriumile ning liiguvad koheselt koju;

-viskavad kasutatud isikukaitsevahendid selleks ette nähtud tähistatud prügikasti.