Õppetöö

Järelevalve


Kooli pidaja: Järva Vallavalitsus 

http://jarvavald.kovtp.ee/

 

Kooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet:

Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva- Jaani alev, Järva maakond, 73301 tel 3863377 info@jjaani.ee

 

Haldusjärelevalvet: 

õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Kooli üle teostab riiklikku järelevalvet:

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus

Pärnu 58, Paide, 72712, tel 385 0613, e-mail: pohja@terviseamet.ee 

Tööinspektsioon Lääne inspektsioon

Uus 2, 80010 Pärnu Tel: 447 0450 Faks 447 0451 e- mail: laane@ti.ee 

Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus

Pärnu 58, 72712 Paide Tel : 3854520 Faks 3854522E-mail: info.jarva@vet.agri.ee 

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond 

Põllu 23, 72712 Paide Tel 384 8810 Faks 384 8824 e-post www.jarva.ee/rescue

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti@ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel: 626 3346; Faks: 660 9883;    keeleinsp@keeleinsp.ee

Kooli pidaja: Järva Vallavalitsus 

http://jarvavald.kovtp.ee/

 

Kooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet:

Järva Vallavalitsus, Pikk 56, Järva- Jaani alev, Järva maakond, 73301 tel 3863377 info@jjaani.ee

 

Haldusjärelevalvet: 

õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Kooli üle teostab riiklikku järelevalvet:

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus

Pärnu 58, Paide, 72712, tel 385 0613, e-mail: pohja@terviseamet.ee 

Tööinspektsioon Lääne inspektsioon

Uus 2, 80010 Pärnu Tel: 447 0450 Faks 447 0451 e- mail: laane@ti.ee 

Veterinaar- ja toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus

Pärnu 58, 72712 Paide Tel : 3854520 Faks 3854522E-mail: info.jarva@vet.agri.ee 

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa Päästepiirkond 

Põllu 23, 72712 Paide Tel 384 8810 Faks 384 8824 e-post www.jarva.ee/rescue

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti@ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel: 626 3346; Faks: 660 9883;    keeleinsp@keeleinsp.ee