Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Lisa 1. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks

Lisa 1. Taotlus õpilase kooli vastuvõtmiseks, Wordi dokument 

Addendum 1. The application for accepting the student into the school Word

Addendum 1. The application for accepting the student into the school Pdf

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks   

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, Wordi dokument

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Word

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Pdf

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks, Wordi dokument

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Järva Vallavalitsuses

Andmekaitsespetsialist Järva vallas on Kristel Lõhmus. Ühendust saab võtta SIIN.

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 

1. taotlus
2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3.

sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4.

tervisetõend

5.

koolieelse lasteasutuse õppekava läbinud sisseastuja koolivalmiduskaardi koopia

6.

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

7.

isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (lisa 2)


Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb esitada

1.

taotlus

2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3.

sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4.

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

5.

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

6.

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane oli arvatud koolist välja pärast õppeperioodi lõppu

7.

kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane oli arvatud koolist välja õppeperioodi kestel

8.

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

9.

isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (lisa 2)

Lapse lahkumine koolist

  1.   Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile,
  2.   Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu varustuse.

Koolist saab õpilane

  1.   allkirjastatud klassitunnistuse,
  2.   õpilasraamatu väljavõtte.

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

 

Infot saab ka telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks   

Lisa 2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks, Wordi dokument

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Word

Addendum 2. The afreement form for the permission to handle student's personal data Pdf

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks

Lisa 3. Avaldus õpilase koolist väljaarvamiseks, Wordi dokument

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Järva Vallavalitsuses

Andmekaitsespetsialist Järva vallas on Kristel Lõhmus. Ühendust saab võtta SIIN.

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 


Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks tuleb esitada

1.

taotlus

2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3.

sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4.

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

5.

ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust

6.

direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane oli arvatud koolist välja pärast õppeperioodi lõppu

7.

kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane oli arvatud koolist välja õppeperioodi kestel

8.

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

9.

isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (lisa 2)

Lapse lahkumine koolist

  1.   Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile,
  2.   Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu varustuse.

Koolist saab õpilane

  1.   allkirjastatud klassitunnistuse,
  2.   õpilasraamatu väljavõtte.

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

 

Infot saab ka telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

1. taotlus
2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

3.

sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte

4.

tervisetõend

5.

koolieelse lasteasutuse õppekava läbinud sisseastuja koolivalmiduskaardi koopia

6.

vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral

7.

isikuandmete töötlemise nõusoleku leht (lisa 2)