Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 

 1.   

avaldus

 2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

 3.

sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)

 4.

tervisekaart (saab perearstilt)

Lapse tulekul teisest koolist tuleb esitada

 1. avaldus
 2.  1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks
 3.  sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)
 4.  tervisekaart (saab perearstilt)
 5.  klassitunnistus
 6.  väljavõte õpilasraamatust

 

Lapse lahkumine koolist

  1.   Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile,
  2.   Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu varustuse.

Koolist saab õpilane

  1.   allkirjastatud klassitunnistuse,
  2.   õpilasraamatu väljavõtte.

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

 

Infot saab ka telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

Kooli 1. klassi astumiseks tuleb esitada 

Lapse tulekul teisest koolist tuleb esitada

 1. avaldus
 2.  1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks
 3.  sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)
 4.  tervisekaart (saab perearstilt)
 5.  klassitunnistus
 6.  väljavõte õpilasraamatust

 

Lapse lahkumine koolist

  1.   Esitada isiklikult lapsevanema põhjendatud avaldus kooli direktorile,
  2.   Õpilane tagastab eelnevalt koolile õpikud, raamatukogu raamatud ja muu varustuse.

Koolist saab õpilane

  1.   allkirjastatud klassitunnistuse,
  2.   õpilasraamatu väljavõtte.

Tervisedokumendid väljastab Imavere Perearstikeskus, tel 389 7523.

 

Infot saab ka telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

 1.   

avaldus

 2.

1 foto ca 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks

 3.

sünnitunnistus (koopia saab teha koolis)

 4.

tervisekaart (saab perearstilt)