Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


 


Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja õpilaste vastuvõtukord asuvad järgneval lingil  https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019050

 

Lapse vastuvõtt kooli

Infot saab kooli  telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

 http://jarvavald.kovtp.ee/esimest-korda-kooli-mineva-lapse-toetus

 

 

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja õpilaste vastuvõtukord asuvad järgneval lingil  https://www.riigiteataja.ee/akt/429032019050

 

Lapse vastuvõtt kooli

Infot saab kooli  telefonidel 3897 593 ja 53 738 483

 http://jarvavald.kovtp.ee/esimest-korda-kooli-mineva-lapse-toetus